Skip links

Donatie

Met jouw donatie kunnen wij actuele, betrouwbare en correcte info geven aan mensen met acromegalie. We streven er naar om deze zeldzame aandoening zo veel mogelijk in de aandacht te brengen, we trachten naar vroegdetectie van de diagnose, we ijveren voor een optimale opvolging en begeleiding en het verbeteren van de levenskwaliteit. 

Doe een gift om ons te steunen.

Fiscaal attest

Je hebt recht op een fiscaal attest indien aan volgende vier voorwaarden is voldaan:
  • Je stort je gift rechtstreeks van jouw rekening op een van de rekeningen van ‘Leven met Acromegalie’. Je vermeldt daarbij als mededeling ‘gift’, een andere vrije mededeling (bijv. n.a.v. een gebeurtenis).
  • Je ontvangt geen tegenprestatie voor jouw gift (deelname aan een activiteit of tombola, toegang tot een concert of gebouw).
  • Het gestorte bedrag komt alleen van jou en vertegenwoordigt dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling.
  • Je gift moet minimaal 40 euro per jaar bedragen. Het bedrag van 40 euro kan samengesteld zijn uit verschillende giften, zolang ze maar in hetzelfde kalenderjaar gestort werden. Je giften zijn dan tot 45 % fiscaal aftrekbaar van het totale gestorte bedrag. Het fiscaal attest  wordt verstuurd op naam van de rekeninghouder en naar het adres dat bij het rekeningnummer hoort.
Deze website gebruikt cookies om uw webervaring te verbeteren.